Na-De, DMY Elektronik Grup Şirketleri ile Birleşerek DMY Elektrik Otomasyon Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.’yi kuruyor

Değerli iş ortaklarımız;

DMY Elektronik Yatırımlar Grubu içerisinde bulunan, sektöründe öncü ve yenilikçi firmalardan

  • Savior Kontrol Otomasyon Sistemleri Elektronik San. ve Tic. A.Ş.,
  • Na-De Elektronik San. ve Tic. A.Ş,
  • ALGA Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

firmalarını birleştirme kararı almış olup 25 Haziran 2020 tarihi itibari ile bu birleşme kararı tescil edilmiştir.

Bu tescil sonrası yeni ünvanımız DMY Elektrik Otomasyon Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş. olmuştur. 26 Haziran 2020 tarihi itibari ile faaliyetlerimize yeni ünvanımız ile devam edeceğiz.

Her üç firmamız marka, ürün, faaliyet, hizmet olarak bugüne kadar vermiş oldukları hizmetleri DMY adı altında daha üst seviyelerde vermeye devam edeceklerdir.

Yönetim kurulu başkanımız Sayın Davut YURTTAŞ’ın konu ile ilgili bilgilendirme yazısını aşağıda tarafınıza sunarız.


Değerli İş Ortaklarımız;

DMY Elektronik/Yatırımlar Grubunun ağırlıklı olarak Elektronik/Elektrik ve Enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketler topluluğu olduğunu biliyorsunuz.

Grup şirketleri içerisinde her biri kendi alanında marka olmuş, yetişkin iş gücü ve iş yapma yetenekleriyle Türkiye’de ve Dünya’da faaliyet gösteren firmalarımız mevcut. Hedeflerimiz arasında bütün şirketlerimizin kendi alanlarında Türkiye’nin sayılı firmaları arasında yer alacak gelişme ve büyümeleri göstermesi ve Dünya çapında da aranılan markalar yaratarak globalleşmelerini sağlamak ön planda yer almaktadır.

Bunların başarılabilmesi her şeyden önce yapılacak/yapılan işlerin aranılan ve sıradan olmayan işler olması, bu işleri yürütebilecek yetkin insan kaynaklarına sahip olunması, stratejik kararları zamanında  alıp uygulayabilecek bir yönetim kadrosuna sahip olması, bunları destekleyecek güçlü bir finansal yapı ve merkezi yönetim gerekmektedir.

Bazı eksiklerimiz olmasına rağmen büyüme için gerekli gördüğümüz koşulların tamamı Grubumuzda mevcuttur. Yaptığımız işlerin ileri teknoloji içeren ve teknolojiye hizmet eden işler olması başarı için anahtar niteliğindedir. Grup şirketlerimizde yürütülen ar-ge çalışmaları ve buradan elde edilen çıktılar hem şirketlerimizin hem de Grubun önünü açmaktadır.

DMY Elektronik/Yatırımlar Grubu olarak ülke içinde ve dışında sahip olduğumuz prestijli konum işimizi kolaylaştıran bir diğer önemli faktördür. Öyle ki Savunma Sanayiinde ve diğer alanlarda iş birliği önerilen, fikir alışverişinde bulunulan, deyim yerinde ise ‘’masada kendine yer bulabilen’’ bir firmalar topluluğu durumundayız. Ülkemizdeki her önemli yatırımda mutlaka bir firmamızın ürünü/hizmeti kendine yer bulabilmektedir. Kurumlar bizimle çalıştıklarında kendilerini daha güvende hissetmektedirler. Bunun sebebi 40 yıllık geçmişimizde tek bir olumsuzluğun izini taşımıyor olmamız ve sürekli büyüme gelişme arayış ve çabalarımızdır.

Günümüz ekonomik koşullarında, herkesin durumunu muhafaza etme çabasında olduğu bu zor dönemde finansal olarak tarihimizdeki en rahat dönemlerimizden birini yaşadık/yaşıyoruz. Bunun sebebi zamanında alınmış ekonomik tedbirlerin yanında umut veren bir Grup olmanın piyasa yansımaları sonucu bankalar nezdindeki ‘’güven veren’’ duruşumuzdur.

Doğal olarak, günümüz koşullarında ve görünen o ki yakın gelecekte, küçük ve güçsüz yapılar yerlerini, karşısındakine güven veren  kalıcı, küçük dalgalarda rotasından şaşmayan güçlü firmalara bırakacaktır. Çünkü işte devamlılık artık daha fazla aranılır olmaya başlanmıştır. Müşteriler iyi ürün, iyi fiyat, iyi hizmet yanında  kalıcılığı da sorgulamaya başlamışlardır. Bu bizler için büyük avantaj oluşturmaktadır.

Bu yazılanların ışığında büyük resme baktığımızda; Küçük ve/veya orta boy firmalarımızı faaliyet konularına göre gruplayarak büyük, güçlü ve iddialı firmalar haline getirmek Grup olarak kriz sonrası kaçınılmaz bir stratejik adım olarak önümüze çıkmaktadır. Yaratılan değerlerin daha fazla fayda üretmesi için gerekli olan güçlü yapılar bu şekilde oluşturulabilir, bu ve benzeri krizlerden etkilenmeyecek yapılara ancak bu şekilde sahip olunabilir.

Bunun ilk adımları olarak Tescom&Mavisis birleşmesini gerçekleştirmiştik ve olumlu yansımalarını görmeye başladık. Zamanı gelince açıklanacak olan iş birlikleri ve ürün ortaklıkları bu birleşmenin meyvaları olacaktır.
İkinci adımımızı Tescom AŞ.’yi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için Tescom AŞ.&Test LTD. birleşmesi ile atıyoruz. Bu birleşme bazı tasarruflara yol açacağı gibi firmanın bankalar ve 3. Şahıslar nezdindeki görüntüsünü daha güçlü hale getirecektir.

Üçüncü adımımız, Enerji şirketlerinin tek çatı altında toplanması ve yeni yatırımların birleşik yapı üzerinden sürdürülmesi olacaktır. Bazı yasal süreçlerin tamamlanması sonunda aktif hele gelecektir.
Dördüncü ve sonuçları açısından en büyük beklentimiz olan birleşme ise Elektrik, aydınlatma, otomasyon alanlarında faaliyet gösteren ve her biri kendi başına büyük marka değeri taşıyan Savior Otomasyon AŞ., Na-De Elektronik AŞ. ve Alga Mühendislık AŞ.’yi

‘’DMY ELEKTRİK/OTOMASYON/AYDINLATMA SAN. VE TİC. A.Ş.’’

çatısı altında birleştirerek gerçekleşmektedir. Bu birleşme ile benzer müşteri gruplarına sunduğumuz ürün ve hizmetleri çeşitlendirerek tek tek müşteriler nezdinde iş kapasitemizin artacağına, yaratılan ekonomik büyüklük ile daha tercih edilen firma haline geleceğimize, birleşmenin getireceği tasarruflarla sahada daha rekabetçi olarak iş yapma kabiliyetimizin artacağına ve Grup sinerji ve prestijini daha fazla arkamıza alıp büyümeyi hızlandıracağımıza inancımız tamdır.

Bu birleşme çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler nezdinde her hangi bir hak kaybına yol açmayacağı gibi toplam 30000m2’yi bulan kendi tesislerimizde yapacağımız çalışmalarla çok daha iyi olanaklar sağlayacaktır.

Her üç firmamız marka, ürün, faaliyet, hizmet olarak şimdi verdikleri hizmetleri DMY adı altında  bir üst seviyeden vermeye devam edeceklerdir.

Gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra gerekli bilgilendirmeler hızlı bir şekilde yapılacaktır…

Güzel günlerde buluşmak dileği ile….

Davut Yurttaş

 

Davut Yurttaş’ın bilgilendirme yazısının orijinaline erişmek için tıklayın.