Kalite

Hedeflerimizin Doğruluğuna İnanarak Ürün ve Hizmetlerini Üstün Kalite Anlayışı İle Geliştirmeyi, Her Aşamada En Yüksek Standartlarla Uygulamayı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uymayı Taahhüt Ediyoruz.

  • Müşterilerimizin var olma sebebimiz olduğu bilincini kuruluşumuza yerleştirmeyi ve bu doğrultuda ihtiyaç, beklenti ve taleplerinin açıkça belirlenerek yerine getirmeyi MÜŞTERİ ODAKLILIK, verimli büyümemizi ve bağımsızlığımızı sağlamayı BAŞARI ODAKLILIK ve müşterilerimiz için geleceğe dönük çözümler oluşturarak YENİLİKÇİLİK ilkelerini tüm çalışanlarımızla birlikte benimsemeyi,
  • Ürünlerimizi önceden belirlenen zaman ve şartlarda yasal gereklere uygun şekilde güncel teknolojiyi takip ederek eksiksiz sunmayı,
  • Ürünlerimizle ilgili oluşabilecek ve oluşan hatalarımızı ve sonucundaki etkilerini azaltmak için, gerekli önlemleri almayı ve sürekli geliştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği ve çevre şartlarına uygun çalışmayı sürdürmeyi,
  • Programlanmış eğitimleri uygulayarak personelimizi sürekli gelişmesini sağlamayı, iç ve dış tedarikçileri sürekli eğitmeyi,
  • Kalite sistemini sürekli geliştirmeyi, asgari maliyet ve maksimum hizmet ilkesi ile kaliteden ödün vermeden hizmetleri sunmayı,
  • Paydaşların ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı,

Bütün çalışanlar; özellikle işe yeni girenler, DMYEOA ‘ nın  Kalite Politikası konusunda eğitilirler, bu ilkelerin uygulanması, sistemin sürdürülmesi ve sürekli geliştirilmesi ve katkılarının sağlanması için teşvik edilirler.